Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on skype
Skype
Share on email
Email

พันธุ์ไม้ยืนต้น

พันธุ์ไม้ยืนต้น ให้ทั้งความสวยและความร่มรื่น

พันธุ์ไม้ยืนต้น

        เมื่อพูดถึงพันธุ์ไม้ยืนต้น หลายคนอาจจะไม่นิยมปลูกเพื่อประดับบ้านสักเท่าไร เนื่องจากการปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้นส่วนใหญ่ อาจจะต้องใช้พื้นที่สำหรับการปลูกที่ค่อนข้างมาก นอกจากนี้พันธุ์ไม้ยืนต้นบางชนิดก็ไม่เหมาะที่จะปลูกใกล้กับตัวบ้านหรือตัวอาควร ดังนั้นหลาย ๆ คนจึงหลีกเลี่ยงที่จะปลูกไม้ยืนต้นเพื่อประดับบ้านหรืออาคารต่าง ๆ ที่มีพื้นที่ค่อนข้างจำกัด แต่พันธุ์ไม้ยืนต้นหลาย ๆ สายพันธุ์นั้นสามารถสร้างทั้งรายได้ และประโยชน์ต่าง ๆ จากการปลูกพันธุ์ไม้เหล่านี้ได้ เช่นปลูกเพื่อขายลำต้น ขายผล หรือเพื่อรับร่มเงาจากต้นไม้เหล่านี้ เป็นต้น ดังนั้นการปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้นจึงค่อนข้างมีข้อดีอยู่ไม่น้อย

ชนิดพันธุ์ไม้ที่สามารถสร้างรายได้ได้มหาศาล

พันธุ์ต้นไม้ 2

          ปัจจุบันพันธุ์ไม้ยืนต้นนั้นเป็นชนิดพันธุ์ไม้ที่สามารถสร้างรายได้ได้เป็นจำนวนมาก และที่สำคัญเมื่อไม่กี่ปีมานี้ ทางภาครัฐได้เปิดทางให้ชนิดพันธุ์ไม้ทั้งกว่า 50 ชนิดเป็นไม้ที่มีค่า และสามารถใช้เป็นหลักทรัพย์เพื่อ

ค้ำประกันเงินกู้ได้ ซึ่งไม่ต่างจากโฉนดที่ดิน, อสังหาริมทรัพย์ หรือรถยนต์ เป็นต้น ดังนั้นบรรดาเกษตรกรจึงหันมาปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้นกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งชนิดพันธุ์ไม้ที่ทางรัฐเปิดให้ทางให้สามารถใช้เป็นสินทรัพย์ที่มาค่า ก็ได้แก่ ไผ่ทุกชนิด, มะม่วง, ทุเรียน, มะขาม, ไม้ยาง, มะขามป้อม, ไม้สัก, มะค่าแต้, มะค่าโมง, ประดู่บ้าน, แคนา, กัลปพฤกษ์ และราชพฤกษ์ เป็นต้น

จะเห็นได้ว่ารายชื่อพันธุ์ไม้ยืนต้นที่เรานำมายกตัวอย่างหลาย ๆ ชนิด เป็นพันธุ์ไม้ที่บางคนก็นิยมปลูก โดยเฉพาะในหมู่บ้านจัดสรรต่าง ๆ ที่มักจะเลือกไม้ยืนต้นเหล่านี้ไปปลูกเพื่อใช้ประดับ เพราะให้ดอกที่สวยงาม ดูแลง่าย และที่สำคัญให้ร่มเงาได้อีกด้วย

พันธุ์ไม้ในประเทศไทย ปลูกง่ายรายได้ดี

พันธุ์ไม้ยืนต้น 3

       อย่างที่เราได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ว่า ปัจจุบันหลาย ๆ คนเลือกปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้นเพื่อเป็นสินทรัพย์ของตัวเอง โดยพันธุ์ไม้เหล่านั้นส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ไม้ในประเทศไทย จึงทำให้สามารถเติบโตได้ดี และที่สำคัญปลูกได้ง่ายและเหมาะกับสภาพอากาศท้องถิ่นของประเทศไทยที่มีความร้อนชื้นได้เป็นอย่างดี เช่นตะโก, ลำดวล, สนประดิพัทน์, จำปี, นางพญาเสือโคร่ง, สัตบรรณ, ปีบ, สุพรรณิการ์, เหลืองปรีดียาธร, มะขามป้อม และจามจุรี เป็นต้น

          โดยพันธุ์ไม้ในประเทศไทยเหล่าเป็นทั้งพันธุ์ไม้ที่ให้ร่มเงาและดอกที่สวย ดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงนิยมปลูกเป็นจำนวนมาก และที่สำคัญคือพันธุ์ไม้ยืนต้นบางชนิดก็สามารถขึ้นได้เองตามธรรมชาติ เนื่องจากสภาพพื้นดิน และอากาศนั้นค่อนข้างที่จะเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ยืนต้นชนิดนั้น ๆ นั่นเอง